Υποβολή Αίτησης Σίτισης

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρακαλούμε στην φόρμα που ακολουθεί να υποβάλετε την αίτησή σας για την σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω;


Θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωση σπουδών από τις Γραμματείας του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές, εκτός από τους νεοεισαχθέντες που θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το πιστοποιητικό να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης.

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων (Εκκαθαριστικό) ή/και του ιδίου του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).

Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος (πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής σε ανώτατο Ίδρυμα της ημεδαπής, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια, πρόοδος στις σπουδές).

Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, πρώην πρωτοβάθμια δημόσια υγειονομική επιτροπή) όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.

Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα πρέπει να υποβληθεί το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του (επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα).

Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά !!

Επιλέξτε την πόλη στην οποία θέλετε να κάνετε αίτηση !!

  • Φοιτητές στα Ιωάννινα
  • Φοιτητές στην Άρτα
  • Φοιτητές στην Πρέβεζα
  • Φοιτητές στην Ηγουμενίτσα
Φοιτητές στα Ιωάννινα

Αίτηση σίτισης πρωτοετών φοιτητών Ιωαννίνων


Η υποβολή αιτήσεων σίτισης έχει ολοκληρωθεί.
Φοιτητές στην Άρτα

Αίτηση σίτισης πρωτοετών φοιτητών Άρτας


Η υποβολή αιτήσεων σίτισης έχει ολοκληρωθεί.
Φοιτητές στην Πρέβεζα

Αίτηση σίτισης πρωτοετών φοιτητών Πρέβεζας


Η υποβολή αιτήσεων σίτισης έχει ολοκληρωθεί.
Φοιτητές στην Ηγουμενίτσα

Αίτηση σίτισης πρωτοετών φοιτητών Ηγουμενίτσας


Η υποβολή αιτήσεων σίτισης έχει ολοκληρωθεί.

Χρειάζεται να έρθετε σε επαφή μαζί μας;

Μπορείτε είτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο, είτε να μας στείλετε email στα παρακάτω στοιχεία.